Тугилган кун табриклари фото

Калбимизда чиройли тилак, Савоблардан беради дарак. Сизга изхор айладим истак, Тугилган кунингиз булсин муборак. Истар эдим дунёда факат, Бахтли хаёт сизга ёр булсин. Бокиб турган шахло кузлариз Яна минг минг бахорни курсин! Тилагим доимо ёдида туринг, Севган ёрингизни хаёли булиб. Бир тугилган кун табриклари фото шодумон, зафарли юринг, Дунёнинг энг бахтли инони булинг.

ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Добавил: Емельян
Размер: 45.14 Mb
Скачали:45185
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО

Онажоним умрингизни узок килсин Худойим! Бирпас хаёл суриб колсам куз унгимга келасиз "Согиндим тугилган кун табриклари фото болам Кайт"деб утли нола киласиз "Бугун борман эрта йукман куриб кол"деб куясиз Онажоним умрингизни узок килсин Худойим! Тунда фалакка бокиб юлдузларга термуламан Онажоним ажин тушган юзларингиз согинаман Ёнингизга бора олмай дил хаста огринаман Онажоним умрингизни узок килсин Худойим!

Вакт аёвсиз тугилган кун табриклари фото бирин-кетин утяпти Онажоним согинчиз хаста дилим тиляпти Калбдаги бу нолаларим сизга учиб. Мехрибоним онажонимга Тунлар бедор ухламай тонг оттирганда Хаёлимдан бир нафас сиз кетмадингиз Юрагим согинчдан тугён урганда Сиз-ла сухбат курдим сиз билмадингиз Мусофир юртларда яёв юрганда Мен сизни уйлардим омон булсин деб Фарзандларим бахти камоли учун Оллохдан сурардим дуо килсин деб Дустим хиёнатга юзин тутганда Алам юрагимдан утиб кетганда Жимгина йигладим куйиб уртандим Мендан йирок эдингиз сиз билмадингиз Онажон юрагим тулиб кетганда Кимга очиб-сочай к.


Xudo bersa farzandlar sizga.

СКАЧАТЬ ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО

Тугилган кунингиз булсин муборак! Сендай дардкаш, йукдир мехрибон. Тунда фалакка бокиб юлдузларга термуламан Онажоним ажин тушган юзларингиз согинаман Ёнингизга бора олмай дил хаста огринаман Онажоним умрингизни узок килсин Худойим! Дадам рухлари доимо мадад булсин О. Сиз менинг савлатим, сиз менинг фахрим.

Гуллар Muhamadali Shokirjonov Табрик Ахрорбек Балтабаев Каранг ёлгон гапки гунох булса хам. Уни асрай билган энг яхши тугилган кун табриклари фото. Сиз билан бутундир гар дунё биркам! This person does not have the access to this photo. Тугилган кун табриклари фото куркам йигит йук бу кун.ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Тугилган кун ингиз билан опам. Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube. Якинлар бахтига булинг саломат. Аллохдан тилаймиз чексиз саодат.


СКАЧАТЬ ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО БЕСПЛАТНО

ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Яшанг доим бахтга ошёна. Тунда фалакка бокиб юлдузларга термуламан Онажоним ажин тушган юзларингиз согинаман Ёнингизга бора олмай дил хаста огринаман Онажоним умрингизни узок килсин Худойим!

Оилам деб яшанг азиз инсонлар.ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО

ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Мехрдан пойизга тушайман гилам. Сен мени малхамим огриса дилим. Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. По актуальности По просмотрам По рейтингу По дате По названию. Ищите, смотрите, скачивайте видео - все это бесплатно и на большой скорости.ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ
ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ТУГИЛГАН КУН ТАБРИКЛАРИ ФОТО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО


Доим магрур, гурури бутун. Табрик Ахрорбек Балтабаев Все бесплатно и без регистрации! Тугилган кунингиз булсин муборак! Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.


Тугилган кун табриклари фото